• +386 1/320 57 00
  • info@plesec.eu

Sodno tolmačenje

Zanesljivo in strokovno opravljam storitve sodnega tolmačenja iz slovenskega v nemški ter iz nemškega v slovenski jezik. Kot univerzitetna diplomirana pravnica, magistra in doktorica pravnih znanosti in odvetnica na eni ter zaprisežena sodna tolmačka za nemški jezik na drugi strani sem namreč vešča terminologije pravih postopkov ter nastopanja pred sodišči in drugimi državnimi organi, poleg tega pa dobro poznam tudi pravno terminologijo v zvezi s sklepanjem pogodb in njihovo predhodno fazo pogajanj.

Vendar pa sodno tolmačenje ne zajema zgolj ustnega prevajanja v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, v notarskih in odvetniških pisarnah. Ustno prevajam tudi ob drugih priložnostih in sicer na porokah, poslovnih sestankih z nemško govorečimi poslovnimi partnerji ter na sejah skupščin, upravnih odborov in nadzornih svetov gospodarskih družb v primerih, kadar so družbeniki oziroma člani upravnih odborov oziroma nadzornih svetov tujci (bodisi prihajajo iz nemško govorečih držav bodisi razumejo nemški jezik).

nemska