• +386 1/320 57 00
 • info@plesec.eu

Sodno overjeni prevodi

Kot zaprisežena sodna tolmačka za nemški jezik za vas pripravim tudi sodno overjene prevode dokumentov, sodnih odločb in odločb drugih državnih organov ter drugih uradnih listin. Sodno overjen prevod se od navadnega prevoda razlikuje po tem, da sta besedilo v izvirniku in prevod tega besedila zvezana z državniško vrvico, pri čemer vsebuje s strani sodnega tolmača podpisano in žigosano izjavo o skladnosti prevoda z izvirnikom. Tovrsten prevod je po svoji pravni veljavnosti enak izvirniku in omogoča njegovo uporabo v tujini.

Sodno overjeni prevodi zajemajo predvsem prevode:

 • osebnih dokumentov,
 • spričeval,
 • potrdil,
 • izpisov iz rojstne in poročne matične knjige,
 • pooblastil,
 • vseh vrste potrdil,
 • najrazličnejših pogodb,
 • notarskih zapisov in drugih notarskih listin,
 • sodnih odločb in odločb drugih državnih organov,
 • izpiskov iz sodnega registra in drugih registrov,
 • letnih poročil in računovodskih izkazov,
 • statutov in drugih aktov gospodarskih družb,
 • tožb in pripravljalnih vlog,
 • obtožnih aktov,
 • Evropskega naloga za prijetje in predajo (ENPP), itd.
lektoriranje